ტურიზმის სექტორი

ტურიზმის სექტორი

ხანგრძლივი დროის განმავლობაში სტუმარმასპინძლობის სექტორის პროექტების ფარგლებში ჩვენ ტურიზმისა და კვებით მომსახურებასთან დაკავშირებული ბევრი შენობა ავაშენეთ ჩვენი არსებობიდან დაწყებული დღემდე. ჩვენ არასდროს ვკმაყოფილდებით დაბალი ხარისხით!

»ვრცლად»

ჩვენი აზრით, მშენებლობის პროცესში არანაკლებ მნიშვნელოვანია თვით ძირითადი სამშენებლო სამუშაო. ის, თუ როგორ არის დაპროექტებული და მოწყობილი საცხოვრებელი თუ სამუშაო ფართი, ღრმა ზეგავლენას ახდენს სამუშაო თუ საცხოვრებელ რუტინაზე, განწყობასა და გრძნობაზე.

»დახურვა»

დეტალური ინფორმაციისათვის