მუშაობა ჩვენთან

მადლობას გიხდით ჩვენი კომპანიით დაინტერესებისთვის. იმისათვის, რომ თქვენი კანდიდატურა განვიხილოთ ჩვენი ერთ-ერთი სუბკონტრაქტორის თუ მომწოდებლის პოზიციისთვის, დამატებით შეგვატყობინეთ თქვენი კომპანიისა და მისი შესაძლებლობების შესახებ. გამოგვიგზავნეთ ინფორმაცია თქვენი კომპანიის შესახებ ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: info@bbcgeorgia.ge. ყოველგვარი ინფორმაციის კონფიდენციალობა მკაცრად იქნება დაცული და გამოყენებული იქნება მხოლოდ წინასაკვალიფიკაციო მიზნებისთვის.