ისტორია

BBC არის მომსახურებების სრული ციკლის მქონე გენერალური მენარდე კომპანია, რომელიც სპეციალიზებულია ყველა ტიპის სამშენებლო პროექტების განხორციელებაში: საცხოვრებელი თუ კომერციული, დიდი თუ პატარა. მშენებლობის ყველა ფაზის მართვაში მდიდარი გამოცდილების და საუკეთესო სუბკონრაქტორების და კონსულტანტების ძლიერი გუნდით. BBC მჭიდროდ თანამშრომლობს BHP International-თან და წამყვან საერთაშორისო მრავალპროფილიან და სექტორთაშორის ჰოლდინგთან – GRANAT.